Dojrzałość szkolna

Czy Twoje dziecko jest gotowe do szkoły?

Gotowość do nauki nie jest umiejętnością zdobywaną przez dziecko automatycznie po ukończeniu odpowiedniego wieku. Decyduje o niej wiele czynników.

Wiele dzieci na początku nauki nie jest jeszcze do niej gotowa. Niektóre, w naturalny sposób przezwyciężą napotkane trudności i po kilku miesiącach doganiają „doroślejszych” kolegów. Jeżeli jednak  zaległości rozwojowe dziecka są duże i obejmują wiele sfer, może to oznaczać dla niego spore kłopoty. 

Jeśli chcesz zapewnić swojemu dziecku optymalny start w szkole, koniecznie zgłoś się z nim do psychologa a dowiesz się: 

- jakie umiejętności powinno posiadać dziecko rozpoczynające naukę,

- w jaki sposób można te umiejętności kształtować,
- jak wstępnie ocenić gotowość szkolną swojej pociechy,
- co zrobić, jeśli dziecko u progu pierwszej klasy nie jest jeszcze gotowe do szkoły,
- kiedy warto posłać dziecko o rok wcześniej do szkoły i jak to zrobić.
 
Badanie dojrzałości szkolnej pozwoli: 

-określać poziom gotowości do podjęcia przez dziecko nauki,

-dowiesz się, jakie umiejętności wchodzące w skład gotowości szkolnej dziecko już osiągnęło a nad czym musisz z nim jeszcze popracować.
 
Zapraszam chętnych rodziców do konsultacji i badania przez doświadczonego psychologa.