Oferta

 • terapia logopedyczna dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,
 • diagnoza logopedyczna,
 • terapia logopedyczna dla dzieci z wadą słuchu,
 • profilaktyka logopedyczna,
 • elektrostymulacja neurologopedyczna
 • ortodoncja funkcjonalna
 • terapia pedagogiczna dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania
 • terapia ręki
 • możliwość zakupu pomocy do pracy z dzieckiem w domu.
 

Zajęcia odbywają się w oparciu o: 

 • Indywidualny program przygotowany dla danego dziecka.
 • Fachowa pomoc doświadczonego logopedy i pedagoga.
 • Ciekawe pomoce dydaktyczne. 


Dobra zaba
wa i miła atmosfera!
SZANOWNI 
PAŃSTWO- RODZICE DZIECI 5-6 LETNICH

Zapraszam na: 

• Diagnozę edukacyjną dzieci 5-6 – letnich rozpoczynających naukę – badanie prognostyczne dojrzałości szkolnej.
• Zajęcia indywidualne lub grupowe stymulujące ,usprawniające i doskonalące sfery:
- funkcji podstawowych analizatorów,   
- koordynacji wzrokowo – słuchowo - ruchowej,
- orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni,
- koncentracji uwagi,  
- funkcji dużej i małej motoryki.

Podczas 60-minutowego spotkania, dziecko wykonuje w formie zabawowej zadania, pozwalające określić stopień dojrzałości szkolnej. 
W trakcie badania ujawniają się zachowania i umiejętności , które będą sprzyjać nauce w szkole oraz te, które tę naukę utrudnią. 
Pogłębiona analiza wyników badania, pozwali ustalić metody wspomagania, w pełni  dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb dziecka .
 

PRZESIEWOWE BADANIA MOWY – PRZYGOTOWANIE DZIECKA DO PODJĘCIA NAUKI W KLASIE PIERWSZEJ.

     Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rodziców na działania profilaktyczne mające na celu przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole oraz zapobieganie pojawianiu się niepowodzeń szkolnych, w Gabinecie Terapii Logopedyczno- Pedagogicznym w Józefowie przeprowadzone zostaną  w lutym, konsultacje logopedyczne.

LOGOPEDYCZNE BADANIA PRZESIEWOWE

Program przeznaczony dla dzieci 5,6- letnich

Cel:

-Sprawdzenie gotowości artykulacyjnej dziecka 5,6-letniego  przed rozpoczęciem nauki w klasie pierwszej,
- wykrywanie zaburzeń mowy,
- podjęcie systematycznej pracy w ramach zajęć logopedycznych w celu wyrównania ewentualnych deficytów fragmentarycznych,
- zapobieganie pojawieniu się niepowodzeń szkolnych.

Program nie obejmuje pełnej diagnozy logopedycznej.