Strona Główna


Witam serdecznie 
  Zapraszam do współpracy wszystkich Rodziców  
zainteresowanych diagnozą lub terapią logopedyczną dziecka.   

tel 509.554.945 
  Joanna Pniewska     


 

 
Człowiek komunikuje się z otoczeniem za pomocą mowy.

To dzięki niej zdobywa wiedzę o świecie i nawiązuje kontakty z innymi ludźmi.

Mowa jest głównym środkiem porozumiewania się między ludźmi, a prawidłowy jej rozwój stanowi podstawę kształtowania się osobowości dziecka.

Jeśli proces rozwoju mowy przebiega prawidłowo, dziecko prawidłowo myśli, rozwija swoje słownictwo, rozwija myślenie abstrakcyjne, prawidłowo stosuje zasady gramatyczne. 

 

Logopeda i jego pomoc jest potrzebna twojemu dziecku gdy:    

 • Dziecko podczas artykulacji wsuwa język między zęby lub ociera nim o wargę,

 • Masz wątpliwości czy dziecko dobrze słyszy (mówi zbyt głośno),

 • Twoja pociecha nawykowo mówi przez nos,

 • Po ukończeniu 4 roku życia dziecko zamienia głoski dźwięczna na bezdźwięczne: d na t (np. zamiast domek mówi tomek), w na f (zamiast woda mówi fota), g na k (zamiast gęś mówi kęś), b na p (zamiast buda mówi puta),

 • Nie wymawia którejkolwiek z samogłosek ustnych (czyli a, o, u, e, i, y) pod koniec trzeciego roku życia,

 • Zamienia głoskę r na j,

 • W szóstym roku życia nie wymawia poprawnie wszystkich głosek,

 • Nie mówi zdania na jednym wydechu,

 • Śpi z otwartą buzią    

Prawidłowy rozwój mowy stanowi, obok właściwego poziomu funkcji intelektualnych, percepcyjnych i motorycznych, bardzo istotny element dojrzałości szkolnej dziecka. Od ucznia rozpoczynającego naukę w klasie I oczekujemy swobodnego wypowiadania się na bliskie mu życiowo tematy, umiejętności powtórzenia usłyszanego opowiadania, słownego opisu obrazków, powiedzenia z pamięci wierszyka czy też tekstu piosenki

Niezwłocznie udaj się do pedagoga gdy zaobserwujesz u dziecka:

 • Obniżoną sprawność ruchowa,

 • Trudności w wykonywaniu precyzyjnych ruchów w zakresie samoobsługi,

 • Opóźnienie rozwoju lateralizacji , dziecko jeszcze jest oburęczne,

 • Trudności w określaniu stosunków przestrzennych,

 • Trudności w rysowaniu i w ćwiczeniach manualnych,

 • Wadliwą wymowę , przekręcanie trudnych wyrazów,

 • Trudności w zapamiętywaniu wierszy , piosenek , nazw,

 • Trudności z koncentracją   


Licznik odwiedzin:  Darmowy licznik odwiedzin

Polecane strony: Bajek z rzutnika czar